Publicerad: 23 november, 2022

Villaägare har god beredskap inför vintern

Många hushåll påverkas just nu av de höga elpriserna och allt tyder på att i första hand villaägare behöver anpassa sig till ett högre kostnadsläge framöver. Vi har gjort en undersökning bland Sveriges villaägare för att ta reda på vilka långsiktiga konsekvenser kraftigt ökade elpriser kan skapa på bostadsmarknaden och hur beteendet hos villaköpare påverkas.

3 av 4 säger att uppvärmningssystem påverkar nästa husköp

– Det kan bli så att energiprestanda och typ av uppvärmning blir en så pass viktig faktor vid köpbeslut att den skapar en ny typ av differentiering på bostadsmarknaden. Man kanske till och med väljer ett hus framför ett annat bara på grund av uppvärmningen, säger Axel Wallin, hållbarhetschef på SBAB.

I undersökningen var det nämligen hela 77 % som svarade att typen av uppvärmning kommer att påverka nästa husköp och 47 % uppgav att energiprestandan kommer att påverka framtida fastighetsköp mer än tidigare.

Hälften av villaägarna har över 100 000 kr i buffert

Samtidigt visar undersökningen att villaägare är mycket väl förberedda inför vinterns ökade elkostnader. 81 % uppgav att de har en buffert för att klara av högre omkostnader och hela 49 % att de har en buffert på över 100 000 kr. En stor andel har också investerat för att energieffektivisera hemmet. 48 % svarade att de redan har eller ska göra investeringar för att förbättra energiprestandan.

Ändrat beteende

Villaägare kommer ändra sitt beteende för att hålla nere energiförbrukningen i hemmet. Men frågan är hur de långsiktiga konsekvenserna blir på bostadsmarknaden på grund av elpriserna. Resultaten i vår undersökning visade ganska tydligt att det kommer ske förändringar.

– Det ställer krav på villaägare att energieffektivisera sitt hus och därför är det glädjande att se att så många redan har eller ska göra energieffektiviseringar. Det är också ett sätt att uppnå Sveriges klimatmål. Men här och nu är det dyrt, därför är det även bra att se att så många i undersökningen uppger att de har en stor buffert inför denna vinter, sen hur det blir nästa vinter kan man bara sia om, avslutar Axel.

Läs också