Ukrainakrigets påverkan på svensk ekonomi, räntor och bostadspriser


Hej bästa SBAB-kund! Rysslands orättfärdiga krig mot Ukraina är förfärligt och en katastrof för det ukrainska folket och demokratin. Vi får verkligen hoppas att kriget får ett snart slut och med ett så bra utfall som möjligt för Ukrainas befolkning.

Kriget påverkar även Sverige, inte minst ekonomiskt. Frågan om ekonomiska konsekvenser kanske kan kännas liten i sammanhanget. Samtidigt får vi på SBAB många frågor kring hur konflikten påverkar svensk ekonomi, bostadspriserna och räntorna. Givet det osäkra läget är det svårt att bedöma, men jag vill ändå, övergripande, delge er mina tankar om detta.

Relativt liten effekt på svensk ekonomi som helhet

Så länge konflikten inte eskalerar med fler länder som dras in, tror jag inte att vi behöver oroa oss jättemycket för att den ska drabba svensk ekonomi i sådan omfattning att det leder till en betydande ökning i arbetslösheten. Det finns internationella uppskattningar som säger att tillväxten i global BNP kan sjunka med 1 procentenhet. Det är inte en obetydlig effekt, men rimligen fullt hanterbar.


Den höga inflationen oroar

Mer bekymmersamt utifrån den ekonomiska horisonten är att Ukrainakriget spätt på den, redan innan kriget, höga inflationen. Inflationen ligger nu långt över Riksbankens mål på två procent. Det i kombination med trendmässigt ökande längre marknadsräntor sedan årsskiftet, samt det faktum att flera andra centralbanker redan höjt eller tydligt signalerat kommande höjningar av räntorna, tror vi leder till att Riksbanken höjer reporäntan två gånger i år.


Räkna med betydligt högre bostadsräntor

Vår bedömning är nu att bostadsräntorna kommer gå upp relativt mycket i närtid. I förra veckan publicerade vi ett nytt nummer av vår rapport Boräntenytt där ni kan ta del av vår prognos för räntor med olika bindningstider. Där finns också information om vad som kan vara bra att tänka på inför valet att binda räntan eller inte. Du hittar rapporten under fliken Omvärld & Analyser på sbab.se.


Stigande bostadsräntor dämpar bostadspriserna

Vad gäller bostadspriserna bör rimligen en större och snabbare uppgång i bostadsräntorna smitta av sig i en mer dämpad utveckling av bostadspriserna, kanske till och med en viss prisnedgång. Vi återkommer i mitten av april med en uppdaterad prognos över bostadspriserna i nästa nummer av vår rapport Bomarknadsnytt (även den kommer att nås via länken ovan).

Ta hand om Er. Mina tankar till det ukrainska folket!


Robert Boije
Chefsekonom, SBAB