Köpa bostadsrätt – tänk på det här

Dags att köpa lägenhet? Grattis! Kanske pirrar det i magen av förväntan, ja det är väldigt lätt att bli känslomässigt berörd vid livets kanske största affär.

Det gäller inte bara att ha koll på den egna ekonomin utan du behöver också sätta dig in i bostadsrättsföreningens ekonomi. Det kan kännas både krångligt och som att det är mycket att hålla reda på - därför har SBAB satt ihop en checklista och vägledning för att hjälpa dig.

En andel i en förening

När du köper bostadsrätt så blir du medlem i en förening och delägare till en fastighet. Månadsavgiften som du och alla andra i föreningen betalar ska täcka de gemensamma utgifterna.

Se till helheten

Tänk på att eventuella brister i en bostadsrätt kan vara lättare att upptäcka än brister i föreningens ekonomi. Ett medskick till dig som tycker det är svårt, är att konsultera någon i din bekantskapskrets som är van. Sannolikt finns det någon i din närhet som har vana att läsa årsredovisningar. Känner du dig osäker på något, fråga, fråga, fråga.

När du går på visning bör du bredda synfältet och titta på hur det ser ut i trapphuset, är det nyrenoverat? Hur ser fasaden och gården ut? Ser något ut att vara i behov av renovering? Följdfrågan du ska ställa dig då är hur bostadsrättsföreningen planerat att det ska finansieras.

Årsredovisning

Du hittar senaste årsredovisningen i objektsbeskrivningen eller på fastighetsmäklarens hemsida, den kan du ha som grund.

Skuldkvot

De flesta bostadsrättsföreningar har lån och genom att ta reda på skuldkvoten i föreningen får du en indikation på hur högt belånad föreningen är. Skuldkvoten räknar du fram genom att dela summan av lånen (brukar stå som långfristiga skulder under balansräkningen i årsredovisningen) med föreningens intäkter (brukar stå som nettoomsättning under resultaträkningen). Då får du fram ett värde, ofta mellan 1 och 15. Ju lägre värdet är desto bättre.

Lån per kvadratmeter- skuldsättning

Hur högt belånad är föreningen utslaget på kvadratmeter? Det brukar stå som ett nyckeltal, men inte alltid. Om det inte står med kan du räkna ut det själv genom att dela bostadsrättsföreningens skuldbelopp (långfristiga skulder) med totala bostadsytan för föreningen.

Tänk på att nyare föreningar ofta har en högre skuldsättning än äldre. Är skuldsättningen hög är det bra att ta reda på varför. Har föreningen tagit upp lån för att bekosta en större renovering? Har föreningen kontorslokaler som hyrs ut kan skuldsättningen vara högre, man räknar bort dessa ytor när man räknar ut lån per kvadratmeter. Om det är så behöver inte en högre belåning vara något negativt.

Löpande ekonomi

En annan sak att ha koll på innan köp är om intäkter och utgifter går ihop i föreningen. Intäkterna kommer från medlemmarnas månadsavgifter och från eventuell hyra från hyresgäster (lägenheter och lokaler). Bostadsrättsföreningens ekonomi ska gå runt, intäkterna ska täcka den löpande driften men också underhåll och renoveringar. Om en förening går med minus ett år behöver du ta reda på varför. Det kan bero på att större renoveringar av fastigheten har genomförts.

Avskrivningar

En bostadsrättsförening tar upp avskrivningar vilket förenklat kan sägas vara en minskning av värdet på̊ bostadsrättsföreningens tillgångar. Avskrivningar tas upp som en minuspost i resultaträkningen, utan att vara en faktisk utgift.

Ränta och månadsavgift

Kontrollera räntenivån och vilka olika löptider det är på bostadsrättsföreningens lån. Det är viktigt eftersom räntekostnaden ofta är en stor del av föreningens utgifter. Om räntan i ekonomin stiger ökar i allmänhet föreningens räntekostnader, vilket i sin tur kan påverka din månadsavgift. Månadsavgiften ska täcka de gemensamma kostnader som finns i din förening, till exempel för lån, uppvärmning, el och vatten, sophämtning samt skötsel av fastigheten. Kolla om någon höjning av avgiften är planerad.

Föreningens underhållsplan

Undersök om det skett ett stambyte i föreningen, det är ofta mycket kostsamt att genomföra. Stammarna, det vill säga rören i kök och badrum behöver bytas med ett intervall på cirka 30 till 40 år. Hur ser det för övrigt, finns planer på att renovera fasaden taket, fönster, eller hissen i föreningen? Fråga fastighetsmäklaren om det.

Nu har du koll

Genom att gå igenom föreningens ekonomi får du en bra bild av hur din egen ekonomi kan påverkas!


Claudia Wörmann
Boendeekonom SBAB

 

Publicerad: 10 februari, 2021

Läs också