Publicerad: 29 januari, 2021

Kom igång med ditt sparande – utan stress

Känner du dig stressad av alla råd om att spara? Då är du inte ensam. Här får du tips om hur du utan stress kommer igång med ett sparande eller kan öka ditt sparande.

I januari när många upplever att jul och nyårshelgerna grävt ovanligt stora hål i ekonomin är det många som vill sätta en ny sparvana. Många experter kommer med tips om hur sparandet ska placeras. Lite på sparkontot, på börsen, kanske lite till pensionen och om man har barn ska man helst spara till deras framtid.

En nyligen genomförd SBAB-undersökning visar att råden är en större stressfaktor för unga och högre för kvinnor jämfört med för män.

Andel som stressas av råden/tipsen om att sprida ut sparandet:

Ålder

18-22 år

23-35 år

36-55 år

56-80 år

Andel som känner stress

27 %

19 %

17 %

10 %


5 tips för ditt sparande:

1. Spara på ett sparkonto med ränta

Prioritera att spara pengarna på ett sparkonto med ränta och insättningsgaranti till dess att du har en viss sparbuffert. Pengarna kanske inte ökar så mycket i värde men de riskerar heller inte att minska.

2. Sätt inte allt för höga sparmål

Tänk på att ett litet sparande är bättre än ingenting alls! Sätt delmål och gärna något konkret.

3. Komplettera efter hand med att spara i aktier och fonder

När du kommit en bit på vägen kan du fundera på att utöka ditt sparande med att köpa aktier eller fonder som ett komplement till sparkontot och buffertsparandet. Men kom ihåg att börsen både kan gå upp och ned.

4. Prioritera en buffert

Prioritera en buffert att ta av framför att spara till barnens framtid. Se till att vardagsekonomin fungerar först. Sparande till barnen kan komma senare och kom ihåg att alla inte sparar till sina barn. Ta hjälp av Bufferthjälpen för att räkna ut hur stor buffert du behöver.

5. Spara till pensionen om du behöver

Att spara till pensionen kan vara bra, men kolla först på minpension.se hur det ser ut för dig.