Publicerad: 16 december, 2019

Hur hänger boräntan och reporäntan ihop?

En vanlig fråga är hur boräntorna påverkas av Riksbankens styrränta, reporäntan. Och varför höjs och sänks ibland boräntan trots att reporäntan står still? Här får du svar på vad som påverkar boräntan och hur en höjning skulle påverka din plånbok.

Så hur påverkas boräntorna av reporäntan? Svaret är att reporäntan förstås spelar roll, men också räntorna i stort på kapitalmarknaden som kan ändras på grund av andra faktorer än reporäntan. De rörliga (tre-månaders) boräntorna påverkas vanligtvis mer av ändringar i reporäntan än räntorna med längre bindingstid.

Du har säkert märkt att boräntorna både kan sänkas och höjas då och då utan att Riksbanken har ändrat sin reporänta. Det beror på att marknadsräntorna påverkas i förväg av förväntningar om vad Riksbanken kommer att göra längre fram.

Vad mer kan påverka boräntan?

Även osäkerhet om viktiga saker som hur konjunkturen går i Sverige eller hur skuldkrisen i Europa utvecklas påverkar marknadsräntorna. När läget blir mer osäkert stiger räntorna, och när det stabiliseras sjunker de. Det kan ske helt utan att Riksbanken ändrar reporäntan.

Marknadsräntorna rör sig hela tiden, även om det oftast är små förändringar från dag till dag. Över tid innebär rörelserna dock att vi med jämna mellanrum måste justera räntorna på bolånen.

Boräntorna kan också ändras utan att marknadsräntorna rört sig särskilt mycket. Det beror på att upplåningskostnaden i förhållande till marknadsräntan kan ha ändrats på grund av andra faktorer som ökad eller minskad finansoro, försämrad eller förbättrad kreditvärdighet hos banken, ändrade konkurrensförhållanden mellan bankerna eller nya regleringar och krav från myndigheterna.

Räkneexempel – vad händer om räntan går upp?

En tumregel är att för varje miljon du har i bolån går räntekostnaden upp med ca 830 kr/mån för varje procentenhet som räntan höjs med. Det motsvarar 580 kr efter ”ränteavdrag” på 30 % (eller skattereduktion för ränteutgifter som det egentligen heter formellt).

Exempel på bolån idag med en ränta på 1,59 %

 

 

Lån:

 

 

3 000 000 kr

 

 

Ränta:

 

 

1,59%

 

 

Räntekostnad*:

 

 

2 782,50 kr/mån

 

 


Samma bolån men med en ränta på 4,5 %

 

Lån:

 

 

3 000 000 kr

 

 

Ränta:

 

 

4,5%

 

 

Räntekostnad*:

 

 

7 875 kr/mån

 


*efter skatteavdrag på 30 %.