Publicerad: 22 mars, 2019

Svag inflation ger fortsatt låga boräntor

Bedömningen är att både de kortare bundna räntorna och de längre stiger svagt de allra närmaste åren men att de, trots det, förblir låga ur ett historiskt perspektiv.

Den så kallade rörliga boräntan, dvs. den med tre månaders bindningstid, styrs i hög grad av hur Riksbanken ändrar reporäntan i syfte att uppnå sitt inflationsmål på 2 procent. De längre bundna räntorna styrs också i hög grad av de internationella långräntornas utveckling och av Riksbankens köp av statsobligationer.

Sannolikheten för att Riksbanken ska höja reporäntan i år har minskat påtagligt efter de fortsatt svaga inflationsutfallen. Trots rekordsvag krona stiger inte den underliggande inflationen som Riksbanken tänkt. Riksbanken kan komma att höja reporäntan under året men vi bedömer att sannolikheten för det är så låg som 30 procent. Stämmer den bedömningen kan vi förvänta oss fortsatt låga rörliga boräntor under det närmaste året. Fortsatt låga internationella långräntor och Riksbankens köp av statsobligationer i syfte att pressa ner de långa räntorna talar också för att de långa boräntorna förblir relativt låga.

SBAB:s prognos i senaste numret av Boräntenytt är att bankernas snitträntor med tre månaders bindningstid stiger svagt från 1,6 i mars i år till 2,7 procent i januari 2023. Femårsräntan väntas stiga från 1,8 till 3,3 procent under samma period. Tabellen nedan sammanfattar SBAB:s nya ränteprognos för olika räntebindningstider.

Framtida boräntor med olika bindningstid

Procent


3 mån 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år
Mar
2019
1,6 1,6 1,6 1,5 1,7 1,8
Jan
2020
1,7 1,7 1,8 1,9 2,1 2,1
Jan
2021
2,0 2,1 2,2 2,3 2,5 2,6
Jan
2022
2,4 2,5 2,6 2,8 3,0 3,0
Jan
2023
2,7 2,8 2,8 3,0 3,2 3,3

Källa: SBAB

 

Viktigt att skilja mellan list- och snitträntor

En sammanställning av differensen mellan olika bankers list- och snitträntor som vi gjort i Boräntenytt visar på mycket stora skillnader. Det ger värdefull information till bolånetagare om att bankerna jobbar med olika räntesättningsmodeller avseende både rabatter och möjligheter till att förhandla räntan. När man söker bostadslån är det viktig att vara medveten om detta och att de rabatter som vissa banker erbjuder för att knyta till sig nya kunder kan upphöra efter en tid. Skillnaden mellan list- och snitträntorna har ökat kraftigt trendmässigt de senaste 10-15 åren och det är därför viktigare för bolånekunderna att jämföra snitt- och inte listräntor mellan bankerna.

Vill du ha mer information? Läs gärna vårt senaste nummer av Boräntenytt.

 

Läs också