Publicerad: 2 november, 2017

Kommer dina barn att kunna flytta hemifrån?

I SBAB:s rapport "Så vill unga bo" bekräftas bilden av det vi redan vet. Bostadsmarknaden för unga kräver i allt högre utsträckning en medfinansiär i form av en förälder eller nära anhörig för den som vill köpa en bostad.

Läs också