Vilka låneskydd erbjuder SBAB?

Vi erbjuder två olika låneskyddsförsäkringar för dig som har bolån hos oss:

1. Låneskydd Inkomst tar hand om de löpande lånekostnaderna, vid sjukdom och olycksfall.

2. Låneskydd Liv betalar tillbaka det försäkrade lånebeloppet vid dödsfall.

Läs mer om låneskydd