Vad händer med lånen om en av låntagarna avlider?

Om du som medlåntagare eller dödsbodelägare ska behålla boendet och vill ta över lånen behöver du kontakta oss på 054-17 71 47.

När bouppteckningen är klar tar du kontakt med vår övertagsavdelning på 054-17 71 47.

Om du vill ändra betalningen så att lånen betalas från ditt konto behöver du skicka in ett nytt autogiromedgivande. Ändring av autogirokonto innebär inte att du tar över lånen, en ansökan om övertag behöver fortfarande göras.

Om lånen ska slutamorteras kontaktar ni istället oss på 0771-45 30 00.

Ska bostaden säljas via mäklare kommer mäklaren att kontakta oss inför lösen av lånen.