Vad händer med lånen om en av låntagarna avlider?

Om du som medlåntagare eller dödsbodelägare ska behålla boendet och vill ta över lånen behöver du kontakta oss på 054-17 71 47.

Om lånen ska slutamorteras kontaktar ni istället oss på 0771-45 30 00.

Ska bostaden säljas via mäklare kommer mäklaren att kontakta oss inför lösen av lånen.