Varför saknas det uppgifter i mitt årsbesked?

Du som är eller har varit kund hos oss under 2023 kan få två separata årsbesked. I de fall som vi skickar ut två årsbesked kommer de att nå dig vid olika tidpunkter, och det kan därför saknas uppgifter till dess att du har fått båda årsbeskeden. Om du får två årsbesked kommer båda finnas tillgängliga senast 31 januari, och de kommer tillsammans innehålla samtliga uppgifter för de produkter du har eller har haft hos oss under året som har gått.