Vilka belåningsgränser gäller hos SBAB?

Vi kan erbjuda bolån upp till 85 % av marknadsvärdet på villan, bostadsrätten eller fritidshuset.