Kan jag ansöka om tillfällig amorteringslättnad?

Om du har inkomstbortfall (exempelvis sjukskrivning, arbetslöshet eller permittering) och har svårt att betala ditt bolån kan du kontakta oss så hjälper vi dig att se över din situation. Logga in i appen eller internetbanken och skicka ett meddelande till oss, välj kategorin Betalningssvårigheter.