Kan jag ansöka om tillfällig amorteringslättnad?

Idag kan undantag från amorteringskravet göras med anledning av särskilda skäl när dina ekonomiska förutsättningar väsentligt har försämrats. Vid betalningssvårigheter är du varmt välkommen att kontakta oss på 0771-45 30 00 så gör vi en bedömning för just din situation.