Kundservice

Om något blivit fel

Ifall du är missnöjd med oss eller våra produkter och tjänster vill vi veta det så snart som möjligt.

I första hand är det bra om du vänder dig till vår kundservice eller den person du haft att göra med. Förhoppningsvis kan ni lösa problemet så snart som möjligt.

Om du ändå inte är nöjd med vår lösning kan du även kontakta vår klagomålsansvarige:

SBAB
Klagomålsansvarig
Box 1012
651 15 Karlstad

klagomal@sbab.se

Är du inte nöjd med hur vi behandlade ditt klagomål kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), på adress:

Box 174
101 23 Stockholm
Telefon: 08-508 860 00
www.arn.se

Du kan även få opartisk information och vägledning genom Konsumenternas Bank- och finansbyrå eller Konsumenternas försäkringsbyrå på www.bankforsakring.konsumenternas.se, eller via telefon 0200-22 58 00.