Inför tillträdet

Här är information om vad vi behöver av dig som mäklare före tillträdet, på tillträdet och efter tillträdet.

Tambur

Tillträden ska i första hand genomföras i Tambur enligt tamburs rutinbeskrivning. Vi behöver få in:

  • Kontrakt/överlåtelseavtal
  • Objektsbeskrivning
  • Lägenhetsutdrag
  • Eventuella fullmakter

I de fall tillträdet inte genomförs i Tambur gäller följande:

Före tillträdet

  • Vi behöver få in kontrakt/överlåtelseavtal, objektsbeskrivning, lägenhetsutdrag, och eventuella fullmakter. Maila till maklare@sbab.se och ange vårt ärendenummer.
  • Bokning av tillträdestid gör du per telefon 054-17 57 50. Det går också bra att maila ett förslag på tid till utbetalningsgruppen@sbab.se. Ange vårt ärendenummer för snabbare handläggning.
  • Den preliminära likvidavräkningen mailas till utbetalningsgruppen@sbab.se senast 4 dagar innan tillträdet, men gärna tidigare. Det ger oss möjlighet att hinna förbereda inför tillträdet. Observera att insättning av slutlikviden endast görs till säljares konto. Vänligen ange vårt ärendenummer om ni mailar in avräkningen.

Vi kan göra utlägg för köparens räkning för fastighetsskatt, tomträttsavgäld och månadsavgift. Om ni har med beloppet på avräkningen betalar vi ut pengarna till säljaren och aviserar köparen detta i efterhand vid första lånebetalningen.

På tillträdet

Påskriven likvidavräkning (och köpebrev om affären gäller en fastighet) laddas upp i Tambur. Om tillträdet genomförs utanför Tambur mailas det istället till utbetalningsgruppen@sbab.se tillsammans med eventuella:

  • Skriftliga pantbrev
  • Fullmakter
  • Tilläggsavtal

Ange också vårt ärendenummer och ett telefonnummer som vi kan nå dig på i samband med tillträdet, om vi skulle ha några frågor. Vi ringer dig och meddelar när tillträdet är klart och kvitton skickade.

Efter tillträdet

Köpebrev i original skickas direkt efter tillträdet till:

SBAB Att: Kreditförvaltningen
Box 1012
651 15 Karlstad

SBAB ansöker om lagfart för köparna. Om skriftliga pantbrev bifogas bör de skickas med rekommenderat brev. Bifoga även övriga handlingar i original som krävs för lagfartsansökan. Om SBAB ska söka dödsbolagfart behöver vi en kopia på bouppteckningen med bevittning i original.

Om utbetalningsgruppen

Vi är ca 20 personer som jobbar på Utbetalningsgruppen, och vårt kontor ligger i Karlstad. Vårt mål är att ge dig som mäklare så snabb och effektiv service som möjligt. Du har ingen speciell kontaktperson hos oss, utan den första lediga handläggaren kommer att hjälpa dig så fort det går.