Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Kundservice

Inför tillträdet

Här är information om vad vi behöver av dig som mäklare inför tillträdet, vid tillträdet och efter tillträdet.


Inför tillträdet

 • Bokning av tillträdestid (09-15) gör du i första hand per telefon 054-17 57 50. Det går också bra att maila ett förslag på tid till utbetalningsgruppen@sbab.se.
 • Vi ser gärna att ni hjälper oss att styra tillträden till andra datum än den förste, den 15:e och den sista i månaden. Tillträdena kommer då att gå både smidigare och snabbare eftersom köerna hos bankerna är kortare. Det är förstås bra för er, oss och inte minst våra kunder. Den preliminära avräkningen skickar ni in till oss senast 4 dagar innan tillträdet men gärna tidigare. Det ger oss möjlighet att hinna förbereda ert ärende. OBS! Insättning av slutlikviden görs endast till säljarens konto alternativt mäklarens klientmedelskonto. Ange ärendenumret ni har fått av oss så går handläggningen smidigare.
 • Vi kan göra utlägg för köparens räkning för fastighetsskatt, tomträttsavgäld och månadsavgift. Ha med beloppet på avräkningen så betalar vi ut pengarna till säljaren och skickar en räkning till köparen i efterhand.
 • När köpeskillingen inte räcker för att lösa säljarens lån så finns det lite olika alternativ hur man löser detta. Ring till oss på 054-17 57 50 för att stämma av på vilket av följande sätt det ska ske:
  1. Säljaren nedamorterar på något av lånen innan tillträdet.
  2. Insättning av er (del av handpenning) eller av säljaren till vårt konto 9251-10 200 41 med ärendenummer som referens till oss.
  3. Vi ringer över de pengar vi har i affären direkt till säljarens bank. En kontaktperson som ska vara insatt i ärendet ska finnas på plats för att ta emot pengarna och bekräfta att panten blir fri.

Vid tillträdet

 • Påskrivet köpebrev eller likvidavräkning mailas till utbetalningsgruppen@sbab.se tillsammans med ev. skriftliga pantbrev, fullmakter, tilläggsavtal eller kvitto på köparens kontantinsättning. Notera gärna ärendenumret i mailets ärenderad.
 • Ange ett telefonnummer där vi kan nå er i samband med tillträdet ifall vi behöver komma i kontakt med er. Vi ringer sedan och meddelar när handläggningen är avslutad och kvitton skickade.

Efter tillträdet

 • Köpebrev i original skickas omgående till: SBAB, Att: Kreditförvaltningen, Box 1012, 651 15 Karlstad. SBAB ansöker sedan om lagfarten. Om skriftliga pantbrev bifogas bör de skickas med rekommenderat brev. Bifoga även övriga handlingar i original som krävs för lagfarten. Är säljaren ett dödsbo så ska en kopia på bouppteckningen med bevittning i original skickas med.
 • Köparen kommer sedan att erhålla en faktura på inskrivningskostnaderna. SBAB:s arvode på 750 kr tillkommer.

Om utbetalningsgruppen

Vi är ca 25 personer som jobbar på Utbetalningsgruppen och vårt kontor ligger i Karlstad. Vårt mål är att ge dig som mäklare så snabb och effektiv service som möjligt. Du har ingen speciell kontaktperson hos oss utan den första lediga handläggaren kommer att hjälpa dig så fort det går.

Alla typer av utbetalningar handläggs av oss så våra arbetsuppgifter gäller inte bara köpkunder där du som mäklare är inblandad.