Inför tillträdet

Här är information om vad vi behöver av dig som mäklare inför tillträdet, vid tillträdet och efter tillträdet.

Inför tillträdet

Bokning av tillträdestid (9-15) gör du via Tambur eller per telefon 054-17 57 50. Det går också bra att mejla ett förslag på tid till utbetalningsgruppen@sbab.se.

Den preliminära avräkningen skickar du in till oss senast 4 dagar innan tillträdet men gärna tidigare. Det ger oss möjlighet att hinna förbereda inför tillträdet. Observera att insättning av slutlikviden görs endast till säljarens konto. Vänligen ange vårt ärendenummer.

Vi kan göra utlägg för köparens räkning för fastighetsskatt, tomträttsavgäld och månadsavgift. Om ni har med beloppet på avräkningen betalar vi ut pengarna till säljaren och aviserar köparen detta i efterhand vid första lånebetalningen.

Om köpeskillingen inte räcker för att lösa säljarens lån så finns det olika alternativ för hur man kan lösa det. Ring oss gärna på 054-17 57 50 för att stämma av vilket av följande sätt som passar bäst:

1. Säljaren nedamorterar på något av lånen innan tillträdet.

2. Vi ringer över pengarna direkt till säljarens bank. En kontaktperson som är insatt i ärendet måste då vara på plats för att ta emot pengarna och bekräfta att panten blir fri.

Vid tillträdet

Påskrivet köpebrev eller likvidavräkning mejlas till utbetalningsgruppen@sbab.se tillsammans med eventuella:

  • Skriftliga pantbrev
  • Fullmakter
  • Tilläggsavtal

Ange också vårt ärendenummer och ett telefonnummer som vi kan nå dig på i samband med tillträdet, om vi skulle ha några frågor. Vi ringer dig och meddelar när tillträdet är klart och kvitton skickade.

Efter tillträdet

Köpebrev i original skickas direkt efter tillträdet till:

SBAB Att: Kreditförvaltningen
Box 1012
651 15 Karlstad

SBAB ansöker om lagfart för köparna. Om skriftliga pantbrev bifogas bör de skickas med rekommenderat brev. Bifoga även övriga handlingar i original som krävs för lagfarten. Om SBAB ska söka dödsbolagfart behöver vi en kopia på bouppteckningen med bevittning i original.

Om utbetalningsgruppen

Vi är ca 20 personer som jobbar på Utbetalningsgruppen, och vårt kontor ligger i Karlstad. Vårt mål är att ge dig som mäklare så snabb och effektiv service som möjligt. Du har ingen speciell kontaktperson hos oss, utan den första lediga handläggaren kommer att hjälpa dig så fort det går.