Press

Spara & Placera | 2015-05-11

Årets fattigaste kvartal är till ända,...

... nu kommer kvartalet då våra konton fylls på igen.

Sparandet växer, under de senaste fem åren har saldot på hushållens konton ökat med 45 procent från 933 till 1 355 miljarder kronor. Det finns tydliga och återkommande års-tidsväxlingar i hushållens ekonomi. Sett per kalenderår har flödet varit stabilt men årstiderna har helt olika ansiktsuttryck. Under åren har nämligen kontosaldona utvecklats klart sämst under första kvartalet och bäst under det andra. Räknat i totalt genomsnitt för samtliga år har hälften av det årliga inflödet skett under perioden april till juni. Samtidigt uppvisar de första kvartalen minusnetto i genomsnitt. Sedan hösten 2009 har sparkontona endast krympt under fyra enskilda kvartal, första kvartalet 2010, 2011, 2014 och 2015.