Tydligt ökad optimism bland bostadsägarna om bostadspriserna

Tre kvartal i rad har det varit fler bostadsägare som trott på fallande än stigande bostadspriser. Årets andra kvartal uppvisar ett tydligt skifte. Nu är det fler (32 procent) som tror på stigande än sjunkande (19 procent) priser på ett års sikt. Av de svarande tror 34 procent att priserna kommer att stå stilla. Dessutom avtar oron för att stigande energipriser kommer att påverka bostadspriserna negativt framöver.