Bostadsägarna har aldrig varit så osäkra på prisutvecklingen som nu

Sveriges bostadsägare har en fortsatt pessimistisk syn på bostadsprisernas utveckling på ett års sikt. På tre års sikt är synen betydligt mer optimistisk. Osäkerheten om boprisutvecklingen, sett till hur många som svarat "vet inte", har aldrig varit så stor som nu.