Bostadspriserna upp på bred front i april

Bostadspriserna steg med 1,7 procent i april i Sverige som helhet. Därmed har bostadspriserna stigit fyra månader i rad och med sammanlagt 5,8 procent sedan årsskiftet. Lägenhetspriserna steg med 1,2 procent och villapriserna med 1,9 procent, vilket är mer än normalt för säsongen – särskilt för lägenheterna. Den beräknade säsongsjusterade trenden uppvisar nu en tydlig uppgång.