Lägenhetspriserna föll i hela Sverige i oktober

Bostadspriserna föll med 1,1 procent i oktober i Sverige som helhet, där lägenhetspriserna föll med 1,8 procent och villapriserna med 0,7 procent. För lägenheter föll priserna i samtliga regioner. Fallet var störst i Storstockholm, Storgöteborg och Södra Sverige. Villapriserna föll i fyra av sex regioner och som mest i Mellersta Sverige. I två regioner, Stormalmö och Norra Sverige, steg villapriserna. Med beaktande av tillfälliga effekter, bland annat säsongspåverkan, indikerar den underliggande trenden stillastående priser i Sverige som helhet. För villor är trenden svagt stigande men för lägenheter svagt fallande.