Villapriserna föll tillbaka i september

Bostadspriserna föll med 1,3 procent i september i Sverige som helhet. Villapriserna föll med 1,9 procent samtidigt som lägenhetspriserna stod stilla. I Storgöteborg föll villapriserna med hela 5,3 procent, Norra Sverige och Stormalmö var inte långt efter. Med beaktande av tillfälliga effekter, bland annat säsongspåverkan, indikerar den beräknade underliggande trenden stillastående priser i Sverige som helhet, vilket gäller för såväl lägenheter som villor. Sedan bostadspriserna stod som högst förra våren har de fallit med sammanlagt knappt 13 procent; lägenhetspriserna med knappt 9 procent och villapriserna med drygt 15 procent.