Villapriserna steg kraftigt i augusti – men för tidigt att ropa HEJ!

Bostadspriserna steg med 1,4 procent i augusti i Sverige som helhet. Villapriserna steg med 1,9 procent och lägenhetspriserna med 0,5 procent. I Norra Sverige steg villapriserna med hela 7,2 procent, och Storgöteborg och Stormalmö var inte långt efter. Med beaktande av tillfälliga effekter, bland annat säsongspåverkan, indikerar den beräknade underliggande trenden en uppgång i priserna med 0,6 procent för Sverige som helhet fördelat på 1 procents ökning för villor och stillastående priser på lägenheter.