Bostadspriserna steg i juni i Sverige som helhet – men föll svagt trendmässigt

Bostadspriserna steg med 0,2 procent i juni i Sverige som helhet fördelat över stigande huspriser med 0,4 procent och fallande lägenhetspriser med 0,2 procent. Under den sammanfattande Sverigesiffran gömmer sig dock en splittrad bild mellan olika regioner. Såväl lägenhets- som huspriserna föll i fyra av sex regioner. Mest föll lägenhets- och huspriserna i Storgöteborg. Med beaktande av tillfälliga effekter, bland annat säsongspåverkan, indikerar den beräknade underliggande trenden en nedgång i priserna med 0,1 procent för Sverige som helhet.