Svagt fallande bostadspriser i april i Sverige som helhet

Efter en positiv inledning av året, föll bostadspriserna tillbaka med 0,2 procent i Sverige som helhet i april. Lägenhetspriserna stod stilla medan huspriserna sjönk med 0,4 procent. Fyra av sex regioner uppvisade fallande såväl lägenhets- som huspriser. Den beräknade underliggande trenden indikerar en större nedgång i priserna för Sverige som helhet än vad de faktiska priserna visar.