Ingen ljusning i sikte i produktionen av småhus

Situationen med en för låg produktion av småhus relativt övriga boendeformer fortsätter för Sverige som helhet. I Stockholms län råder ett tydligt absolut underskott av nya småhus. I Västra Götaland förstärks överskottet på nya hyresrätter och trenden går mot överskott på hyresrätter även i Skåne län.