Hög tid för åtgärder som minskar det trendmässigt ökande underskottet av nya villor

Samtidigt som trenden gått mot balans i flera kommuner med ett tidigare överskott på bostadsrätter är ingen ljusning i sikte för de stora underskotten på villor. Trenden går istället mot ännu större underskott, framför allt inom Stockholms län. Det visar SBAB Booli Housing Market Index (HMI) för det första kvartalet 2021. Sammantaget med den snabba prisuppgången på villor som skett under pandemin manar detta rimligen till åtgärder. Frågan behöver troligen lyftas tydligare inom ramen för den regionala utvecklingsplanen för Stockholm (RUFS). Lösningen kräver troligen också ett samarbete kring statliga och kommunala infrastruktursatsningar.