Stora löneskillnader gör det svårare för unga kvinnor att komma in på bostadsmarknaden

Unga kvinnor tjänar drygt 5000 kronor mindre i månaden, jämfört med män i motsvarande ålder. Det bidrar till sämre möjligheter att komma in på bostadsmarknaden. Enligt SBAB:s undersökning kan en 27-årig man köpa en etta i 19 av Sveriges 25 största kommuner. En kvinna i samma ålder har endast råd att köpa motsvarande lägenhet i 6 kommuner. Lättast är det att köpa en etta i Västerås, Jönköping, Norrköping, Borås, Sundsvall och Karlstad. Svårast är det i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Umeå, Lund och Nacka - där kan vare sig en man eller kvinna med medianinkomst köpa en etta.

SBAB har kartlagt möjligheten för 27-åringar att köpa en bostad i sin kommun. Granskningen utgår från det genomsnittliga bostadsrättspriset och medianinkomsten för var och en av landets 25 största kommuner. Av undersökningen framgår att en 27-årig man, som har 15 procent till kontantinsatsen, kan köpa en etta i 19 av 25 kommuner. En kvinna i samma ålder har råd med en lägenhet i 6 av 25 kommuner. En man kan till och med köpa en tvåa i 6 av kommunerna, medan kvinnorna inte kan göra det i någon av dem.

– För en man i 27-årsåldern är förutsättningarna att köpa en etta överraskande goda. Diskussionen om hur svårt det är för unga att ta sig in på bostadsmarknaden tar ofta sin utgångspunkt i förutsättningarna i Stockholm. Vår granskning visar att det på många håll i landet inte är så svårt – för männen – om de lyckas spara ihop till kontantinsatsen, säger Linda Hasselvik, SBAB:s privat- och boendeekonom.

En väsentlig faktor för möjligheten att köpa lägenhet är inkomsten. Löneskillnaden mellan könen är stor. SCB:s siffror för 25–29-åringar visar att kvinnorna tjänar i snitt 5 355 kronor mindre i månaden. Störst är skillnaden i Södertälje, 8 419 kronor i månaden. Minst är den i Stockholm, 2 052 kronor i månaden.

– Att det är så svårt för kvinnorna att köpa en bostad, både generellt och i relation till männen, är verkligen oroväckande. Det är en konsekvens av att kvinnor generellt sett har lägre lön och att det därmed är svårare att få ihop kalkylen. Det är anmärkningsvärt att löneskillnaden mellan män och kvinnor är så stor, redan bland 25–29-åringar. Särskilt i ljuset av att kvinnorna idag i större utsträckning väljer att studera vidare än männen, vilket talar för att situationen snarare borde vara den omvända, säger Linda Hasselvik.

De kommuner där kvinnor med medianinkomst kan finansiera en etta – och det därmed är enklast att köpa en bostad – är Västerås, Jönköping, Norrköping, Borås, Sundsvall och Karlstad. Svårast är det i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Umeå, Lund och Nacka, där kan vare sig en man eller kvinna med medianinkomst köpa en etta.

– De kommuner där det är enklare att köpa en bostad kännetecknas av att de har, relativt sett, låga bostadspriser, en etta kostar under en miljon. I Stockholm, Göteborg och Nacka är bostadspriserna betydligt högre och det kompenseras inte av att invånarnas inkomster, säger Linda Hasselvik.

– Lunds och Uppsalas bostadsmarknader sticker ut. Många är studenter och har därmed låga inkomster. Samtidigt har dessa orter en större andel unga som får hjälp av sina föräldrar att köpa studentbostad, jämfört med andra kommuner, vilket håller uppe prisnivån på marknaden. Möjligen är det förklaringen till svårigheterna att köpa en bostad även i Umeå, även om det inte är en fullt lika utpräglad studentstad, säger Linda Hasselvik.

Om undersökningen:

Uppgiften om genomsnittligt pris och avgift i respektive kommun kommer från Booli. Uppgifterna är hämtade den 22 maj 2024 och avser de då fyra föregående veckorna. Prisstatistiken avser kvadratmeterpris på bostadsrätter, inkl. nyproduktion. Avgiften är den genomsnittliga för sålda bostadsrätter.

Inkomststatistiken är framtagen ur SCB:s statistikdatabas. Medianinkomst sorterad på åldern 25–29 år samt kön och kommun. Statistiken är från 2022 och det är den senaste som finns att tillgå. SBAB har räknat upp inkomsten med 4,8 procent för att approximera 2023 års medianinkomst.

SBAB har antagit att personen som ansöker om bolån är 27 år (född 1997) och inte har några barn. Att personen vill köpa en etta på 35 kvadratmeter eller tvåa på 57 kvadratmeter och har 15 procent, av medelpriset i sin kommun, till kontantinsats. Kalkylräntan är 7 procent. Han eller hon har inkomst i SEK, är tillsvidareanställd och har varit anställd i mer än 12 månader. Personen får eller ger inget underhållsbidrag, äger inget fritidshus, har ingen bil, har inga andra lån och har heller inte gått i borgen för någon.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Linda Hasselvik, Privat- och boendeekonom, SBAB. Tel: 070-561 21 47. E-post: linda.hasselvik@sbab.se

Catharina Henriksson, Presschef, SBAB. Tel: 076-118 79 14. E-post: catharina.henriksson@sbab.se