Ny sparränta för företag och bostadsrättsföreningar

SBAB sänker sparräntan för företag och bostadsrättsföreningar med 0,20-0,25 procentenheter. Räntejusteringen är främst en följd av Riksbankens sänkning av styrräntan. Förändringen träder i kraft torsdagen den 30 maj.

Det är SBAB:s ambition att ha en följsamhet mellan bolåneräntor, sparräntor och upplåningskostnader med hänsyn tagen till konkurrenssituationen. Som ett led i detta och mot bakgrund av Riksbankens sänkning av styrräntan, sänker SBAB sparräntan för företag och bostadsrättsföreningar med 0,20-0,25 procentenheter. Det ger en sparränta på 3,30 procent för belopp upp till 25 miljoner kronor och en ränta på 3,60 procent för sparande mellan 25-200 miljoner kronor.

– Sparkontot är ett tryggt och bra sätt att bygga upp en buffert inför framtida investeringar eller för att placera ett överskott till låg risk och med schysst ränta. Trots dagens räntesänkning har SBAB fortsatt ett mycket attraktivt sparerbjudande, säger Mikael Inglander, VD på SBAB.

De nya räntorna börjar gälla 2024-05-30:

Sparkonto Företag & Brf

Beloppsintervall

Tidigare ränta

Förändring (procentenheter)

Ny ränta

Upp till 25 miljoner kronor

3,50 %

- 0,20

3,30 %

25-200 miljoner kronor

3,85 %

- 0,25

3,60 %

 

Besök gärna www.sbab.se för mer information om SBAB, bolån och sparande.


För mer information, vänligen kontakta:

Catharina Henriksson, Presschef, SBAB.

Telefon: 076-118 79 14. E-post: catharina.henriksson@sbab.se