SBAB sänker bolåneräntor

SBAB sänker listräntorna för bolån med bindningstider på 3 månader och 1 år med 0,15 procentenheter respektive 0,05 procentenheter. Det ger en listränta på 4,77 procent för rörliga bolån. Räntesänkningen beror framför allt på att Riksbanken har sänkt styrräntan vilket påverkar bankens upplåningskostnader. Förändringarna träder i kraft idag onsdag den 15 maj.

Det är SBAB:s ambition att agera transparent i räntesättningen och ha en följsamhet mellan bolåneräntor och upplåningskostnader och samtidigt ta hänsyn till konkurrenssituationen på marknaden. Nu sänker SBAB listräntan för bolån med bindningstider på 3 månader och 1 år med 0,15 procentenheter respektive 0,05 procentenheter. Listräntor för lån med övriga bindningstider lämnas oförändrade.

– Sedan Riksbanken lämnade styrräntan oförändrad i november 2023 har SBAB succesivt sänkt den rörliga bolåneräntan med totalt 0,30 procentenheter. Nu sänker vi räntan ytterligare för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga priser på bolån, säger Mikael Inglander, VD på SBAB.

SBAB:s räntesättningsmodell för bolån gentemot kund är enkel. Någon komplicerad och tidskrävande förhandling om bolåneräntan finns inte. Kundens bolåneränta utgår från listräntan där bostadens belåningsgrad och storleken på lånet avgör hur stort ränteavdrag som görs från listräntan. Kunden kan enkelt räkna ut vilken bolåneränta som erbjuds på sbab.se/bolanekalkyl.

I tabellen nedan framgår SBAB:s listräntor för bolån från och med onsdag 15 maj.

Bindningstid

Förändring (procentenheter)

Ny listränta (%)

3 månader

-0,15

4,77

1 år

-0,05

4,67

2 år

Oförändrad

4,46

3 år

Oförändrad

4,23

4 år

Oförändrad

4,10

5 år

Oförändrad

4,06

7 år

Oförändrad

4,01

10 år

Oförändrad

4,01


Besök gärna www.sbab.se för mer information om SBAB, bolån och sparande.

För mer information, vänligen kontakta:

Catharina Henriksson, Presschef, SBAB.

Telefon: 076-118 79 14. E-post: catharina.henriksson@sbab.se