Temperaturen fortsätter att stiga på bostadsmarknaden – men det går långsamt

SBAB/Booli:s indikator Bomarknadstempen för april visade att temperaturen fortsatte att stiga på bostadsmarknaden efter en lång period med kyla. Sedan årsskiftet är kortare försäljningstider för både hus och lägenheter den faktor som bidragit mest till upptiningen. Det är dock än så länge långt kvar till normal vårvärme.

Försäljningsläget fortsatte att stärkas i april för lägenheter…

Bomarknadstempen visar ett sammantaget förbättrat läge för säljare av lägenheter i april (se diagram 1). Det förbättrade läget förklaras framför allt av kortare annonstider och fler budgivare (se diagram 2). Andelen prissänkta objekt liksom utbudet sjönk också något. Även budpremierna ökade svagt. Läget är dock sammantaget fortsatt kylslaget i Sverige som helhet liksom i alla tre storstadsområdena (se diagram 4). Utbudet är alltjämt betydligt större än normalt och antalet återpublicerade annonser ökade dessutom vilket bidrar till att den riktiga vårvärmen dröjer.

… och även för villor

Bomarknadstempen fortsatte att öka i april även för villor (se diagram 1), drivet av samma faktorer som för lägenheter. Liksom för lägenheter är utbudet dock fortfarande betydligt större än normalt med många återpublicerade annonser (se diagram 3). Läget för villor är likartat i Sveriges tre storstadsområden (se diagram 5). Villamarknaden är samtidigt något mindre kall än den för lägenheter, även om lägenhetssidan närmat sig villasidan på senare tid.

– Bomarknadstempen har nu förvisso stigit varje månad sedan årsskiftet driven av framför allt kortare försäljningstider. Det historiskt mycket stora utbudet av bostäder och många återpublicerade annonser bidrar dock till att det alltjämt är långt kvar till mer normal vårvärme på bostadsmarknaden. Villamarknaden är något mindre kall än den för lägenheter, även om gapet mellan dem har minskat lite på senare tid, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

– Vi har nu en månad kvar innan juni och juli tar vid som inte brukar vara en särskilt het period på bostadsmarknaden. Möjligen kan förväntningar om flera sänkningar av styrräntan värma upp marknaden till den vanligtvis lite mer heta augustimånaden efter semestrarna, säger Robert Boije.

Samtliga diagram hittar du i länkat pressmeddelande (PDF)

 

 

Om Bomarknadstempen

I Boolis databas finns variabler som i olika dimensioner speglar läget på bostadsmarknaden. SBAB/Boolis kompositindikator – ”Bomarknadstempen” – väger ihop hur mycket utbudet av befintliga bostäder, antal dagar på Booli, antalet återpublicerade bostäder, andelen prissänkta bostäder, antalet budgivare samt medelbudpremien, avviker från sina historiska genomsnitt (se utförligare metodbeskrivning nedan). Denna indikator ger ett sammanvägt mått på hur lätt eller svårt det är att sälja en bostad och publiceras månadsvis. Indikatorn bryts också ner i sina olika beståndsdelar för att tydligare visa vad det är som driver förändringarna över tid. Indikatorn beräknas också separat för Sveriges tre storstadslän.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Boije, Chefsekonom, SBAB. Tel: 070-269 45 91. E-post: robert.boije@sbab.se

Catharina Henriksson, Presschef, SBAB. Tel: 076-118 79 14. E-post: catharina.henriksson@sbab.se