3-månaders listräntan är nu under 5%

SBAB sänker listräntorna för bolån med bindningstider på 3 månader och 1 år med 0,10 procentenheter respektive 0,05 procentenheter. Det ger en listränta på 4,92 procent för lån med 3-månaders bindningstid (rörliga bolån). Samtidigt höjs räntorna för lån med bindningstider på 2 år och längre. Räntejusteringarna är framför allt en anpassning till marknadsräntornas rörelser, vilka påverkar bankens upplåningskostnader. Förändringarna träder i kraft idag onsdag den 24 april.

Det är SBAB:s ambition att agera transparent i räntesättningen och ha en följsamhet mellan bolåneräntor och upplåningskostnader och samtidigt ta hänsyn till konkurrenssituationen på marknaden. Som ett led i detta sänks listräntorna för bolån med bindningstider på 3 månader och 1 år med 0,10 procentenheter respektive 0,05 procentenheter. Listräntor för lån med bindningstider på 2-10 år höjs med 0,05-0,15 procentenheter.

– Att bolåneräntorna både sänks och höjs beror på att vi anpassar priserna till förändringen på räntemarknaden. Korta räntor är på väg ner medan långa räntor blivit dyrare. Det gör att vi kan sänka priserna på bolån med korta bindningstider medan vi justerar upp priset på långa lån, säger Mikael Inglander, VD på SBAB.

SBAB:s räntesättningsmodell för bolån gentemot kund är enkel. Någon komplicerad och tidskrävande förhandling om bolåneräntan finns inte. Kundens bolåneränta utgår från listräntan där bostadens belåningsgrad och storleken på lånet avgör hur stort ränteavdrag som görs från listräntan. Kunden kan enkelt räkna ut vilken bolåneränta som erbjuds på sbab.se/bolanekalkyl.

I tabellen nedan framgår SBAB:s listräntor för bolån från och med onsdag 24 april.

Bindningstid

Förändring

(procentenheter)

Ny listränta (%)

3 månader

-0,10

4,92

1 år

-0,05

4,72

2 år

+0,15

4,46

3 år

+0,10

4,23

4 år

+0,10

4,10

5 år

+0,10

4,06

7 år

+0,05

4,01

10 år

+0,05

4,01

Besök gärna www.sbab.se för mer information om SBAB, bolån och sparande.

För mer information, vänligen kontakta:

Catharina Henriksson, Presschef, SBAB.

Telefon: 076-118 79 14. E-post: catharina.henriksson@sbab.se