Temperaturen kryper uppåt på bostadsmarknaden – men långt kvar till normal vårvärme

SBAB/Booli:s indikator Bomarknadstempen för mars visade fortsatt stigande temperatur på bostadsmarknaden. Liksom i februari drevs temperaturökningen i huvudsak av kortare försäljningstider. Läget är dock sammantaget alltjämt kyligt i Sverige som helhet liksom i alla tre storstadsområdena. Ett fortsatt mycket stort utbud och många återpubliceringar av annonserna gör att den normala vårvärmen på bostadsmarknaden låter vänta på sig. Villamarknaden är något mindre kall än den för lägenheter.

Förbättrat försäljningsläge för lägenheter i mars …

Bomarknadstempen visar ett sammantaget förbättrat läge för säljare av lägenheter i mars (se diagram 1). Det förbättrade läget förklaras framför allt av kortare annonstider som kan ses som en indikator på hur lång tid det tar att sälja en bostad (se diagram 2). Läget är dock sammantaget fortsatt kyligt i Sverige som helhet liksom i alla tre storstadsområdena (se diagram 4). Ett skäl till det är det betydligt större utbudet än normalt som delvis drivs av att antal återpublicerade annonser ökade mellan februari och mars.

… och även för villor

Bomarknadstempen för villor ökade också i mars (se diagram 1). Även denna ökning drevs av något kortare annons/försäljningstider (se diagram 3). Liksom för lägenheter är dock utbudet fortfarande betydligt större än normalt. Mellan februari och mars ökade också antalet återpublicerade annonser. Läget för villor är likartat i Sveriges tre storstadsområden (se diagram 5). Villamarknaden är samtidigt något mindre kall än den för lägenheter.

– Mätt med vår indikator Bomarknadstempen har temperaturen nu stigit två månader i rad på bostadsmarknaden. Att försäljningstiderna gick ner tydligt under mars visar att aktiviteten ökar. Samtidigt bidrar det mycket större utbudet än normalt till att det alltjämt är långt kvar till mer normal vårvärme på bostadsmarknaden. Letar man ljusglimtar ser vi att villamarknaden ändå rör sig lite snabbare uppåt nu, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Samtliga diagram hittar du i länkat pressmeddelande (PDF)

 

 

Om Bomarknadstempen

I Boolis databas finns variabler som i olika dimensioner speglar läget på bostadsmarknaden. SBAB/Boolis kompositindikator – ”Bomarknadstempen” – väger ihop hur mycket utbudet av befintliga bostäder, antal dagar på Booli, antalet återpublicerade bostäder, andelen prissänkta bostäder, antalet budgivare samt medelbudpremien, avviker från sina historiska genomsnitt (se utförligare metodbeskrivning nedan). Denna indikator ger ett sammanvägt mått på hur lätt eller svårt det är att sälja en bostad och publiceras månadsvis. Indikatorn bryts också ner i sina olika beståndsdelar för att tydligare visa vad det är som driver förändringarna över tid. Indikatorn beräknas också separat för Sveriges tre storstadslän.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Boije, Chefsekonom, SBAB. Tel: 070-269 45 91. E-post: robert.boije@sbab.se

Catharina Henriksson, Presschef, SBAB. Tel: 076-118 79 14. E-post: catharina.henriksson@sbab.se