Bostadspriserna steg för tredje månaden i rad i mars

Bostadspriserna steg med 1,9 procent i mars i Sverige som helhet. Det var tredje månaden i rad med stigande priser. Lägenhetspriserna steg med 1,2 procent och villapriserna med 2,2 procent. För första gången sedan årsskiftet uppvisar nu också den underliggande trenden en lite mer tydlig uppgång. Detta visar SBAB Booli Housing Price Index (HPI) för mars.

Bostadspriserna steg med 1,9 procent i mars Sverige som helhet

Bostadspriserna steg med 1,9 procent i mars i Sverige som helhet (se tabell 1). Det var tredje månaden i rad med stigande priser. Med beaktande av bland annat säsongspåverkan, indikerar den beräknande trenden en uppgång på 0,3 procent (se tabell 2 och diagram 1).

– Bostadspriserna har nu stigit tre månader i rad och med sammanlagt drygt 4 procent sedan årsskiftet. Möjligen kan man nu ana ett litet trendbrott då vi även ser en svag uppgång i den underliggande trenden, alltså när man justerar prisuppgången för hur mycket priserna normalt brukar ändras vid denna tidpunkt på året och andra tillfälliga effekter, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

– Det blir nu intressant att följa utvecklingen kommande månader där den normala säsongspåverkan blir allt svagare och där det finns faktorer som talar för att priserna kan gå åt lite olika håll. Ett historiskt mycket stort utbud talar å ena sidan för en dämpad prisutveckling. En längre period med lägre omsättning än normalt och därmed ett visst uppdämt behov av att byta bostad pekar dock mot lite bättre snurr uppåt i priserna, säger Robert Boije.

Lägenhetspriserna steg med 1,2 procent i mars

Lägenhetspriserna steg med 1,2 procent. Mest steg lägenhetspriserna i Stormalmö (2,9 %) och Storstockholm (1,6 %). Mellersta Sverige uppvisade som enda region fallande priser (-0,4 %). Med beaktande av bland annat säsongspåverkan, indikerar trenden svagt stigande priser på lägenheter i mars (se tabell 2 och diagram 1).

– Summerat sedan årsskiftet har lägenhetspriserna stigit med 6 procent. Till skillnad från årets första månader pekar nu även den underliggande trenden på en liten uppgång, det vill säga priserna steg i mars lite mer än vad man kan förvänta sig givet denna tidpunkt på året, säger Robert Boije.

Villapriserna steg med 2,2 procent i mars

Villapriserna steg med 2,2 procent i mars. Som mest steg de i Södra Sverige (3,1 %) och Storstockholm (2,2 %). Norra Sverige var den enda region som inte uppvisade stigande priser, där priserna i stället var oförändrade. Med beaktande av bland annat säsongspåverkan, indikerar den beräknade trenden svagt stigande priser på villor i mars (se tabell 2 och diagram 1).

– När vi summerar årets första tre månader har lägenhetspriserna stigit mer än villapriserna. Det tycker jag är lite förvånande med tanke på att många bostadsrättsföreningar ännu inte har höjt månadsavgifterna i paritet med ökade driftskostnader och ränteuppgång. Frågan är om köparna till fullo väger in – eller känner till – det. Samtidigt ser vi att villapriserna har knaprat in på lägenhetspriserna under februari och mars. De blir intressant att se hur det inbördes förhållandet utvecklas under senvåren, då villapriserna brukar ha en lite mer positiv säsongsmässig utveckling, säger Robert Boije.

För prisförändringar i Sverige som helhet och i de olika regionerna – se tabell- och diagrambilaga i länkad pdf.


För mer information, vänligen kontakta:

Robert Boije, Chefsekonom, SBAB. Tel: 070-269 45 91. E-post: robert.boije@sbab.se

Catharina Henriksson, Presschef, SBAB. Tel: 076-118 79 14. E-post: catharina.henriksson@sbab.se