SBAB sänker bolåneräntorna igen

SBAB sänker listräntorna för bolån med 0,05 procentenheter med bindningstider på 3 månader och 1 år. Skälet till räntesänkningarna beror främst på att SBAB vill erbjuda konkurrenskraftiga räntor på bolån. Förändringarna träder i kraft idag tisdag den 19 mars.

Det är SBAB:s ambition att agera transparent i räntesättningen och ha en följsamhet mellan bolåneräntor och upplåningskostnader och samtidigt ta hänsyn till konkurrenssituationen på marknaden. Som ett led i detta sänks idag listräntorna för bolån med bindningstider på 3 månader och 1 år med 0,05 procentenheter. Övriga räntor lämnas oförändrade.

– Vi bedömer att vi nu är på väg in i en period med successivt sjunkande räntor och väljer därför att sänka våra bolåneräntor igen. Vi sänkte räntorna på bolån både i december och i januari och fortsätter nu att skruva ner räntorna ytterligare, säger Mikael Inglander, VD på SBAB.

SBAB:s räntesättningsmodell för bolån gentemot kund är enkel. Någon komplicerad och tidskrävande förhandling om bolåneräntan finns inte. Kundens bolåneränta utgår från listräntan där bostadens belåningsgrad och storleken på lånet avgör hur stort ränteavdrag som görs från listräntan. Kunden kan enkelt räkna ut vilken bolåneränta som erbjuds på sbab.se/bolanekalkyl.

I tabellen nedan framgår SBAB:s listräntor för bolån från och med tisdag 19 mars.

Bindningstid

Förändring (procentenheter)

Ny listränta (%)

3 månader

-0,05

5,02

1 år

-0,05

4,77

2 år

Oförändrad

4,31

3 år

Oförändrad

4,13

4 år

Oförändrad

4,00

5 år

Oförändrad

3,96

7 år

Oförändrad

3,96

10 år

Oförändrad

3,96

Besök gärna www.sbab.se för mer information om SBAB, bolån och sparande.

För mer information, vänligen kontakta:

Catharina Henriksson, Presschef, SBAB.

Telefon: 076-118 79 14. E-post: catharina.henriksson@sbab.se