Stapplande prisuppgång på bostäder i februari

Bostadspriserna steg med 1,2 procent i februari i Sverige som helhet. Därmed har priserna stigit bägge de inledande månaderna på året. Lägenhetspriserna steg med 0,9 procent och villapriserna med 1,4 procent. Den underliggande trenden, där bland annat normala säsongseffekter tagits bort, pekar dock liksom i januari på mer eller mindre stillastående priser under februari. Det är alltså för tidigt att peka på ett rejält trendbrott i bostadspriserna efter höstens röda siffror. Detta visar SBAB Booli Housing Price Index (HPI) för februari.

Bostadspriserna steg med 1,2 procent i februari i Sverige som helhet

Bostadspriserna steg med 1,2 procent i februari i Sverige som helhet (se tabell 1). Det var andra månaden i rad med stigande priser. Med beaktande av bland annat säsongspåverkan, indikerar dock den beräknande trenden mer eller mindre stillastående priser (se tabell 2 och diagram 1).

– Även om bostadspriserna nu har stigit två månader i rad – lite mer i januari än i februari – är det för tidigt att prata om ett rejält trendbrott. Med hänsyn tagen till hur bostadspriserna normalt brukar stiga denna period på året och andra tillfälliga effekter, pekar den underliggande trenden både i januari och februari på mer eller mindre stillastående priser, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

– Trendskattningar är förvisso osäkra och bör därför tolkas med viss försiktighet, men det finns flera underliggande faktorer som inte talar för en stark uppgång i bostadspriserna. Utbudet är mycket större än normalt, försäljningstiderna är alltjämt fortsatt långa och antalet budgivare är betydligt färre än normalt. Samtidigt finns det nog ett uppdämt behov av att byta bostad. Sammantaget kanske man kan uttrycka det som att vi ser en lite stapplande uppgång i bostadspriserna under årets första två månader, säger Robert Boije.

– De som tidigare varnat för mycket stora prisfall på bostäder och allmän turbulens på bostadsmarknaden vid kraftigt stigande räntor, bland annat Riksbanken, får nu kanske börja tänka om. Om det inte händer något dramatiskt framöver i form av framför allt en stor uppgång i arbetslösheten, pekar siffrorna på att det sammanlagda prisfallet på bostäder från toppen våren 2022 till botten i december 2023, stannade runt 15 procent. Prisnedgången är mindre än prisuppgången på särskilt villor under pandemin, säger Robert Boije.

Lägenhetspriserna steg med 0,9 procent

Lägenhetspriserna steg med 0,9 procent i februari, att jämföra med den stora uppgången på 3,5 procent i januari. Mest steg lägenhetspriserna i Södra Sverige (1,7 %) och Storstockholm (1,2 %). Stormalmö var den enda regionen som uppvisade fallande priser (-0,2 %). Med beaktande av bland annat säsongspåverkan, indikerar trenden svagt fallande priser på lägenheter i februari (se tabell 2 och diagram 2).

– Priserna på bostadsrätter uppvisar en lite kluven bild under årets två månader med först en relativt stor uppgång i januari och sedan en lite mindre uppgång i februari. Justerat för hur priserna brukar stiga denna period på året och andra tillfälliga faktorer pekar den underliggande trenden på svagt fallande lägenhetspriser. Snällt tolkat kanske man ändå kan tala om att trenden pekar mot mer eller mindre stillastående lägenhetspriser, säger Robert Boije.

Villapriserna steg med 1,4 procent i februari

Villapriserna steg med 1,4 procent i februari. Som mest steg de i Norra Sverige (5,2 %) och i Storstockholm (3,0 %). Södra Sverige var den enda regionen som uppvisade fallande priser (-0,8 %). Med beaktande av bland annat säsongspåverkan, indikerar den beräknade trenden svagt fallande priser på villor i februari (se tabell 2 och diagram 3).

– Under februari steg villapriserna mer än lägenhetspriserna efter det omvända förhållandet i januari. Liksom för lägenheter pekar den underliggande trenden, snällt tolkat, på mer eller mindre stillastående priser. Många bostadsrättsföreningar står inför fortsatta stegvisa höjningar av månadsavgifterna till följd av den stora ränteuppgången och vårmånaderna brukar ge ett uppsving i särskilt villapriserna. Detta bör sammantaget tala för att villapriserna utvecklas mer positivt relativt lägenhetspriserna de närmast kommande månaderna, men osvuret är bäst säger Robert Boije.

För prisförändringar i Sverige som helhet och i de olika regionerna – se tabell- och diagrambilaga i länkad pdf.

 
För mer information, vänligen kontakta:

Robert Boije, Chefsekonom, SBAB. Tel: 070-269 45 91. E-post: robert.boije@sbab.se

Catharina Henriksson, Presschef, SBAB. Tel: 076-118 79 14. E-post: catharina.henriksson@sbab.se