Bostadspriserna tog glädjeskutt i januari – eller?

Bostadspriserna steg med 3 procent i januari i Sverige som helhet. Därmed bröts en flera månader lång period med fallande priser. Lägenhetspriserna steg med 3,5 procent och villapriserna med 2,7 procent. Större delen av uppgången kan dock tillskrivas en normal säsongseffekt. Priserna brukar hoppa upp i januari. Sedan bostadspriserna stod som högst våren 2022 har de fallit med drygt 13 procent. Detta visar SBAB Booli Housing Price Index (HPI) för årets första månad.

Bostadspriserna steg med 3 procent i januari i Sverige som helhet

Bostadspriserna steg med 3 procent i januari i Sverige som helhet (se tabell 1). Därmed bröts en flera månader lång period med fallande priser. Med beaktande av bland annat säsongspåverkan, indikerar trenden mer eller mindre stillastående priser (se tabell 2 och diagram 1–2). Sedan förra vårens toppnoteringar har bostadspriserna fallit med drygt 13 procent. Med hänsyn tagen till den höga inflationen är prisnedgången – alltså den reala – ungefär dubbelt så stor.

- Prisuppgången på bostäder i januari kan till större delen tillskrivas en normal säsongseffekt. Priserna brukar hoppa upp i januari. I år kan möjligen ett visst uppdämt behov av att byta bostad efter en längre period av mycket låg omsättning också ha spelat roll. Att tolka prisuppgången i januari som ett glädjeskutt bör man därför vara försiktig eller åtminstone vänta lite med, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

- Utbudet är mycket större än normalt, försäljningstiderna är alltjämt fortsatt långa och antalet budgivare betydligt färre än normalt. Det talar inte för någon större uppgång i bostadspriserna framöver – men osvuret är bäst, säger Robert Boije.

Lägenhetspriserna steg med 3,5 procent i januari – en oväntat stor ökning

Lägenhetspriserna steg med 3,5 procent i januari. Som mest steg de i Mellersta Sverige där prisuppgången uppgick till hela 6,4 procent. Minst var uppgången i Storstockholm där priserna ökade med 2,7 procent.

- Även om priserna brukar hoppa upp lite i januari är jag lite förvånad över att de har gått upp så mycket på just lägenheter. Många bostadsrättsföreningar står inför fortsatta kraftiga höjningar av månadsavgifterna till följd av den stora ränteuppgången sedan förra våren. Det är viktigt att bostadsköparna är medvetna om detta. Den underliggande trenden pekar på mer eller mindre stillastående priser på lägenheter i januari, men om de kommande avgiftshöjningarna hade nått ut ordentligt hade jag förväntat mig en negativ pristrend på lägenheter, säger Robert Boije.

Villapriserna steg med 2,7 procent i januari

Villapriserna steg med 2,7 procent i januari. Som mest steg de i Södra Sverige där prisuppgången uppgick till 3,8 procent. Minst var uppgången i Storgöteborg och Mellersta Sverige där priserna ökade med 0,3 procent.

 

För prisförändringar i Sverige som helhet och i de olika regionerna – se tabell- och diagrambilaga i länkad pdf.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Boije, Chefsekonom, SBAB. Tel: 070-269 45 91. E-post: robert.boije@sbab.se

Catharina Henriksson, Presschef, SBAB. Tel: 076-118 79 14. E-post: catharina.henriksson@sbab.se