SBAB sänker bolåneräntorna för tredje gången

Nu sänker SBAB listräntorna för bolån med 0,05 procentenheter med bindningstider på 3 månader, 1 år och 2 år. Sänkningen är främst en följd av lägre upplåningskostnader och konkurrenssituationen på marknaden. Förändringarna träder i kraft idag måndag 22 januari.

SBAB har en transparent räntesättningsmodell för bolån, där ambitionen är att listräntorna för bolån ska uppvisa en följsamhet i förhållande till upplåningskostnaderna. Någon komplicerad och tidskrävande förhandling om bolåneräntan finns inte. Kundens bolåneränta utgår från listräntan där bostadens belåningsgrad och storleken på lånet avgör hur stort ränteavdrag som görs från listräntan. Kunden kan enkelt räkna ut vilken bolåneränta som erbjuds på sbab.se/bolanekalkyl.

Från och med idag sänker SBAB listräntorna för bolån med bindningstider på 3 månader, 1 år och 2 år med 0,05 procentenheter. Detta är tredje gången SBAB sänker bolåneräntorna efter Riksbankens beslut i november, att inte höja styrräntan.

– Vi förstår att det senaste årets ränteuppgångar medför en hård belastning för vissa hushåll. Vår ambition är att ha en följsamhet mellan bolåneräntor och upplåningskostnader - och samtidigt kunna erbjuda konkurrenskraftiga bolån, därför sänker vi nu räntorna för tredje gången, säger Mikael Inglander, VD på SBAB.

I tabellen nedan framgår SBAB:s listräntor för bolån från och med måndag 22 januari.

Bindningstid

Förändring (procentenheter)

Ny listränta (%)

3 månader

-0,05

5,07

1 år

-0,05

4,82

2 år

-0,05

4,31

3 år

Oförändrad

4,13

4 år

Oförändrad

4,00

5 år

Oförändrad

3,96

7 år

Oförändrad

3,96

10 år

Oförändrad

3,96

Besök gärna www.sbab.se för mer information om SBAB, bolån och sparande.

För mer information, vänligen kontakta:

Catharina Henriksson, Presschef, SBAB.

Telefon: 076-118 79 14. E-post: catharina.henriksson@sbab.se