SBAB sänker bolåneräntorna igen

SBAB sänker listräntorna för bolån med 0,30-0,45 procentenheter på bindningstider mellan 1 år och 10 år. Skälet till räntesänkningarna beror främst på fallande marknadsräntor och därmed lägre upplåningskostnader. Förändringarna träder i kraft idag måndag den 18 december.

Marknadsräntorna har sjunkit kraftigt den senaste tiden vilket medför att SBAB:s upplåningskostnader minskat. Det är SBAB:s ambition att agera transparent i räntesättningen och ha en följsamhet mellan bolåneräntor och upplåningskostnader och samtidigt ta hänsyn till konkurrenssituationen på marknaden. Som ett led i detta sänks idag listräntorna för bolån med bindningstider mellan 1 år och 10 år med 0,30-0,45 procentenheter. Räntan för bolån med bindningstid på 3 månader lämnas oförändrad.

- Vi sänkte samtliga bolåneräntor för bara ett par veckor sedan men eftersom marknadsräntorna fortsatt att falla skruvar vi ner våra räntor ytterligare. Vanligen är våra bolåneräntor mycket konkurrenskraftiga och vår ambition är att de ska fortsätta att vara det även framöver, säger Mikael Inglander, VD på SBAB.

SBAB:s räntesättningsmodell för bolån gentemot kund är enkel. Någon komplicerad och tidskrävande förhandling om bolåneräntan finns inte. Kundens bolåneränta utgår från listräntan där bostadens belåningsgrad och storleken på lånet avgör hur stort ränteavdrag som görs från listräntan. Kunden kan enkelt räkna ut vilken bolåneränta som erbjuds på sbab.se/bolanekalkyl.

I tabellen nedan framgår SBAB:s listräntor för bolån från och med måndag 18 december.

Bindningstid

Förändring (procentenheter)

Ny listränta (%)

3 månader

Oförändrad

5,12

1 år

-0,30

4,87

2 år

-0,40

4,36

3 år

-0,45

4,13

4 år

-0,45

4,00

5 år

-0,45

3,96

7 år

-0,45

3,96

10 år

-0,45

3,96

 

För mer information, vänligen kontakta:

Catharina Henriksson, Presschef, SBAB.

Telefon: 076-118 79 14. E-post: catharina.henriksson@sbab.se