Bostadspriserna fortsatte ner i november

Bostadspriserna föll med 1,4 procent i november i Sverige som helhet. Därmed har bostadspriserna fallit tre månader i rad. Lägenhetspriserna föll med 0,7 procent och villapriserna med 1,8 procent. Störst var prisfallet på villor i Norra Sverige. Med beaktande av bland annat säsongspåverkan, indikerar trenden fortsatt fallande priser på både lägenheter och villor. Sedan bostadspriserna stod som högst förra våren har de fallit med sammanlagt knappt 15 procent; lägenhetspriserna med 10,5 procent och villapriserna med 17 procent. Man får gå tillbaka ända till 2015 för att hitta lika låga reala priser på lägenheter och till 2017 för villor. Detta visar SBAB Booli Housing Price Index (HPI) för november.

Bostadspriserna föll med 1,4 procent i november i Sverige som helhet

Bostadspriserna föll med 1,4 procent i Sverige under november. Även, med beaktande av tillfälliga effekter, bland annat säsongspåverkan, indikerar trenden svagt fallande priser (-0,5 %). Sedan bostadspriserna stod som högst förra våren har de fallit med sammanlagt nästan 15 procent.

- Sedan förra vårens toppnoteringar har nu bostadspriserna fallit med nästan 15 procent i Sverige som helhet. Vi börjar nu helt klart närma oss det totala prisfall om 20 procent som vi har spått sedan en längre tid tillbaka, säger Robert Boije.

Lägenhetspriserna föll i tre av sex regioner och som mest i Södra Sverige

Lägenhetspriserna föll med 0,7 procent i november i Sverige som helhet. Priserna föll i tre av sex regioner; Södra Sverige (-1,9%), Storgöteborg (-1,4 %) och Storstockholm (-1,0 %). Bäst gick lägenhetspriserna i Mellersta Sverige (+1,7 %). Med beaktande av tillfälliga effekter, bland annat säsongspåverkan, indikerar den beräknade underliggande trenden svagt fallande lägenhetspriser i Sverige som helhet (-0,2 %). Sedan lägenhetspriserna stod som högst förra våren har de fallit med sammanlagt drygt 10,5 procent för Sverige som helhet.

- Prisutvecklingen spretar lite på lägenhetssidan. Ett mycket stort utbud och att många bostadsrättsföreningar troligen kommer att höja sina månadsavgifter markant vid årsskiftet och även därefter till följd av det kraftigt höjda ränteläget, talar rimligen för fortsatt prispress på lägenheter framöver, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Villapriserna föll i fem av sex regioner

Villapriserna föll med 1,8 procent i november i Sverige som helhet och i fem av sex regioner. I Norra Sverige föll de med nästan 6 procent. I en region, Mellersta Sverige, steg priserna (+1,1 %). Med beaktande av tillfälliga effekter, bland annat säsongspåverkan, indikerar den beräknade underliggande trenden fallande villapriser för Sverige som helhet (- 0,6 %). Sedan villapriserna stod som högst förra våren har de fallit med 17 procent i Sverige som helhet.

Kraftigt urholkade reala bostadspriser

Med hänsyn tagen till den allmänna inflationen har de reala bostadspriserna fallit med hela 26 procent sedan förra vårens toppnoteringar; lägenhetspriserna med 22 procent och villapriserna med 28 procent.

- Det är av naturliga skäl mycket fokus på de nominella bostadspriserna, men om man också är intresserad av hur hushållens reala förmögenhet har påverkats av den allmänna inflationen, och beaktar att många hushålls största förmögenhet finns i just det ägda boendet, kan man konstatera att vi har haft mycket stora reala prisfall. Man får gå tillbaka ända till 2015 för att hitta lika låga reala priser på lägenheter och till 2017 för villor, säger Robert Boije.


För prisförändringar i Sverige som helhet och i de olika regionerna – se tabell- och diagrambilaga i länkad pdf.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Boije, Chefsekonom, SBAB. Tel: 070-269 45 91. E-post: robert.boije@sbab.se

Catharina Henriksson, Presschef, SBAB. Tel: 076-118 79 14. E-post: catharina.henriksson@sbab.se