SBAB sänker listräntorna för bolån

SBAB sänker nu listräntorna för bolån med bindningstider från 1 år och uppåt med 0,05–0,25 procentenheter. Listräntan för bolån med 3-månaders bindningstid lämnas oförändrad. Förändringarna träder i kraft idag torsdag den 9 november.

Det är SBAB:s ambition att ha en följsamhet mellan bolåneräntor och upplåningskostnader, och samtidigt ta hänsyn till konkurrenssituationen. Som ett led i detta sänker banken idag listräntorna för bolån från 1 år och uppåt med 0,05-0,25 procentenheter.

– Vi förstår att den kraftiga ränteuppgång som skett är kännbar för många som har bolån. Vi agerar följsamt med marknadsräntorna både i upp- och nedgång. Just nu har längre marknadsräntor gått ned, därför sänker vi bolåneräntorna för att våra kunder skall få del av den nedgången, säger Mikael Inglander, VD på SBAB.

SBAB:s räntesättningsmodell för bolån gentemot kund är både enkel och tydlig. Någon komplicerad och tidskrävande förhandling om bolåneräntan finns inte. Kundens bolåneränta utgår från listräntan där bostadens belåningsgrad och storleken på lånet avgör hur stort ränteavdrag som görs från listräntan. Kunden kan enkelt räkna ut vilken bolåneränta som erbjuds på sbab.se/bolanekalkyl.

I tabellen nedan framgår SBAB:s listräntor för bolån fr o m 231109.

 

Besök gärna www.sbab.se för mer information om SBAB, bolån och sparande.

För mer information, vänligen kontakta:

Catharina Henriksson, Presschef, SBAB.

Telefon: 076-118 79 14. E-post: catharina.henriksson@sbab.se