SBAB fortsätter att höja sparräntan

SBAB höjer sparräntan med 0,25 procentenheter för såväl privatkunder som för företag och bostadsrättsföreningar. Den höjda sparräntan gäller både nya och befintliga kunder. Förändringarna träder i kraft idag torsdag 7 september.

Det är SBAB:s ambition att ha en följsamhet mellan bolåneräntor, sparräntor och upplåningskostnader med hänsyn tagen till konkurrenssituationen. Som ett led i detta höjer SBAB nu sparräntan för samtliga kundkategorier; privatkunder, företag och bostadsrättsföreningar - med 0,25 procentenheter.

– Vi har kontinuerligt höjt sparräntan det senaste året och vill fortsätta att erbjuda konkurrenskraftiga räntor. I dessa tider med högt kostnadsläge är ett privatekonomiskt sparande extra viktigt. Med fria uttag utan bindningstid har SBAB ett mycket attraktivt sparerbjudande, särskilt i jämförelse med storbankerna, säger Mikael Inglander, VD, SBAB.

Privatkunder hos SBAB har fri flytträtt och fria uttag utan någon bindningstid. Insatta medel hos SBAB omfattas av den statliga insättningsgarantin, vilket innebär att sparbelopp upp till 1 050 000 kronor är skyddade av staten genom Riksgälden.

SBAB höjer inlåningsräntorna med 0,25 procentenheter för samtliga kundkategorier, enligt nedanstående tabell.

De nya räntorna börjar gälla 2023-09-07:

Kundkategori

Aktuell kundränta

Förändring (procentenheter)

Ny kundränta

Privatkund

3,40 %

+0,25

3,65 %

Ftg & Brf 0-25 mnkr

3,00 %

+0,25

3,25 %

Ftg & Brf 25-50 mnkr

3,50 %

+0,25

3,75 %

Ftg & Brf 50-200 mnkr

3,50 %

+0,25

3,75 %

Besök gärna www.sbab.se för mer information om SBAB, bolån och sparande.


För mer information, vänligen kontakta:

Catharina Henriksson, Presschef, SBAB.

Telefon: 076-118 79 14. E-post: catharina.henriksson@sbab.se