Villapriserna steg kraftigt i augusti – men för tidigt att ropa HEJ!

Bostadspriserna steg med 1,4 procent i augusti i Sverige som helhet. Villapriserna steg med 1,9 procent och lägenhetspriserna med 0,5 procent. I Norra Sverige steg
villapriserna med hela 7,2 procent, och Storgöteborg och Stormalmö var inte långt efter. Med beaktande av tillfälliga effekter, bland annat säsongspåverkan, indikerar den beräknade underliggande trenden en uppgång i priserna med 0,6 procent för Sverige som helhet fördelat på 1 procents ökning för villor och stillastående priser på lägenheter. Sedan bostadspriserna stod som högst förra våren har de fallit med sammanlagt knappt 12 procent; lägenhetspriserna med knappt 9 procent och villapriserna med knappt 14 procent. Detta visar SBAB Booli Housing Price Index (HPI) för augusti.

Bostadspriserna steg med 1,4 procent i augusti i Sverige som helhet

Bostadspriserna steg med 1,4 procent i Sverige under augusti. Med beaktande av tillfälliga effekter, bland annat säsongspåverkan, indikerar den beräknade underliggande trenden en uppgång med mer beskedliga 0,6 procent. Säsongseffekten är normalt mycket stor i augusti med stora visningshelger efter sommarmånader med låg aktivitet. Sedan bostadspriserna stod som högst förra våren har de fallit med sammanlagt knappt 12 procent.

Lägenhetspriserna steg med 0,5 procent …

Lägenhetspriserna steg med 0,5 procent i augusti, i Sverige som helhet och i fyra av sex regioner. Som mest steg de i Mellersta Sverige (+ 2,2 %). I Stormalmö och Norra Sverige sjönk lägenhetspriserna. Med beaktande av tillfälliga effekter, bland annat säsongspåverkan, indikerar den beräknade underliggande trenden stillastående priser på lägenheter under augusti. Sedan lägenhetspriserna stod som högst förra våren har de fallit med sammanlagt knappt 9 procent.

… och huspriserna med 1,9 procent

Huspriserna steg med 1,9 procent i augusti men med stora regionala skillnader. I Norra Sverige steg villapriserna med hela 7,2 procent, och Storgöteborg och Stormalmö var inte långt efter. I Södra Sverige däremot, sjönk villapriserna. Med beaktande av tillfälliga effekter, bland annat säsongspåverkan, indikerar den beräknade underliggande trenden en ökning i huspriserna för Sverige som helhet med 1 procent under augusti. Sedan huspriserna stod som högst förra våren har de fallit med knappt 14 procent i Sverige som helhet.

- Att villapriserna utvecklas så mycket bättre än bostadsrättspriserna kan nog sättas upp på kontot stigande avgifter i många bostadsrättsföreningar och lägre elpriser. Med det sagt är ändå prisuppgången på villor oväntat stor. Det återstår att se hur utvecklingen blir under resten av hösten när ”yran” efter de stora visningshelgerna i augusti har lagt sig och bolåneräntorna fortsätter att klättra uppåt. Den beräknade trendökningen är betydligt mer beskedlig än den faktiska ökningen eftersom säsongseffekten i augusti är mycket stor. Vi ligger därför – än så länge – kvar med vår bedömning om ett förväntat fortsatt prisfall på bostäder under hösten. Med en fortsatt stark utveckling kan vi dock behöva revidera ned prisfallet i prognosen, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.


För prisförändringar i Sverige som helhet och i de olika regionerna – se tabell 1–3 och diagram 1, i länkad pdf.


För mer information, vänligen kontakta:

Robert Boije, Chefsekonom, SBAB. Tel: 070-269 45 91. E-post: robert.boije@sbab.se

Catharina Henriksson, Presschef, SBAB. Tel: 076-118 79 14. E-post: catharina.henriksson@sbab.se