Höjd sparränta och 3-månadersränta hos SBAB

SBAB höjer sparräntan för sina privatkunder med 0,15 procentenheter samt 0,25 procentenheter för företag och bostadsrättsföreningar. Samtidigt höjs
3-månadersräntan för bolån med 0,10 procentenheter. Förändringarna träder i kraft idag tisdag den 15 augusti.


Det är SBAB:s ambition att ha en följsamhet mellan bolåneräntor och upplåningskostnader, och samtidigt ta hänsyn till konkurrenssituationen. Som ett led i detta höjer banken idag 3-månadersräntan för bolån. Övriga bolåneräntor lämnas oförändrade.

I samband med dessa justeringar höjer SBAB även sparräntan, för privatkunder med 0,15 procentenheter, och för företag och bostadsrättsföreningar med 0,25 procentenheter inom beloppsintervallen 0-25 Mkr samt 25-50 Mkr. Beloppsintervallet 50-200 Mkr lämnas oförändrat. För privatkunder innebär det att den nya sparräntan hos SBAB blir 3,40 procent.

- Vi har kontinuerligt höjt sparräntan under senaste året, vilket gjort att vi haft glädjen att välkomna många nya sparkunder. Nu har vi åter igen möjligheten att ge våra befintliga kunder såväl som nya kunder en ännu bättre sparränta. Dessutom med fria uttag, vilket vi vet uppskattas, säger Mikael Inglander, VD på SBAB.

SBAB:s räntesättningsmodell för bolån gentemot kund är både enkel och tydlig. Någon komplicerad och tidskrävande förhandling om bolåneräntan finns inte på SBAB. Kundens bolåneränta utgår från listräntan där bostadens belåningsgrad och storleken på lånet avgör hur stort ränteavdrag som görs från listräntan. Kunden kan enkelt räkna ut vilken bolåneränta som erbjuds på sbab.se/bolanekalkyl.

I tabellen nedan framgår SBAB:s listräntor för bolån fr o m 230815.

Bindningstid

Förändring (procentenheter)

Ny listränta (%)

3 månader

+0,10

5,02

1 år

oförändrad

5,27

2 år

oförändrad

5,11

3 år

oförändrad

4,88

4 år

oförändrad

4,70

5 år

oförändrad

4,61

7 år

oförändrad

4,56

10 år

oförändrad

4,56

 

Besök gärna www.sbab.se för mer information om SBAB, bolån och sparande.


För mer information, vänligen kontakta:

Catharina Henriksson, Presschef, SBAB.

Telefon: 076-118 79 14. E-post: catharina.henriksson@sbab.se