Bostadspriserna sjönk med 0,9 procent i juli

Bostadspriserna sjönk med 0,9 procent i juli i Sverige som helhet. Lägenhetspriserna föll med 1,6 procent och huspriserna med 0,5 procent, men med stora regionala skillnader. Mest föll lägenhetspriserna i Stormalmö följt av Storstockholm. Huspriserna föll mest i Norra och Mellersta Sverige. Med beaktande av tillfälliga effekter, bland annat säsongspåverkan, indikerar den beräknade underliggande trenden dock en uppgång i priserna med 0,4 procent för Sverige som helhet. Detta visar SBAB Booli Housing Price Index (HPI) för juli. 

Fallande bostadspriser i Sverige som helhet

Bostadspriserna sjönk med 0,9 procent i juli i Sverige som helhet. Med beaktande av tillfälliga effekter, bland annat säsongspåverkan, indikerar den beräknade underliggande trenden dock en uppgång i priserna med 0,4 procent. Säsongseffekten ska dock tolkas med viss försiktighet då omsättningen är betydligt lägre än normalt. Sedan priserna stod som högst förra våren har de fallit med sammanlagt 13,5 procent.

Lägenhetspriserna föll med 1,6 procent …

Lägenhetspriserna föll med 1,6 procent i juli i Sverige som helhet och i fem av sex regioner. Enda regionen som uppvisade en uppgång var Norra Sverige. Med beaktande av tillfälliga effekter, bland annat säsongspåverkan, indikerar den beräknade underliggande trenden en svag uppgång i lägenhetspriserna för Sverige som helhet. Sedan lägenhetspriserna stod som högst förra våren har de fallit med sammanlagt 9,5 procent.

… och huspriserna med 0,5 procent

Huspriserna sjönk i juli med 0,5 procent men med stora regionala skillnader. I två regioner – Storgöteborg och Stormalmö – steg priserna medan de var stillastående i Södra Sverige. Med beaktande av tillfälliga effekter, bland annat säsongspåverkan, indikerar den beräknade underliggande trenden en svag uppgång i huspriserna för Sverige som helhet. Sedan huspriserna stod som högst förra våren har de fallit med sammanlagt 15,5 procent.

— Man ska vara försiktig med att dra för stora växlar av enskilda månadsutfall och särskilt under sommarmånader som dessutom har betydligt lägre omsättning än normalt. Men med den brasklappen, tycker jag att bostadspriserna ändå uppvisar en förvånansvärd stor motståndskraft sett till den stora ränteuppgång vi har haft på kort tid. Vi ligger – än så länge – kvar med vår bedömning om ett förväntat sammanlagt prisfall omkring 20 procent, då vi tror att vi inte sett den fulla ränteeffekten än. Men det är osäkert, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.


För prisförändringar i Sverige som helhet och i de olika regionerna – se tabell 1–3 och diagram 1, i länkad pdf.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Boije, Chefsekonom, SBAB. Tel: 070-269 45 91. E-post: robert.boije@sbab.se

Catharina Henriksson, Presschef, SBAB. Tel: 076-118 79 14. E-post: catharina.henriksson@sbab.se