SBAB:s stabila verksamhet och motståndskraftiga kapitalposition bekräftad i stresstest från EBA

SBAB och andra svenska banker visar motståndskraft och har förmåga att klara av ett kraftigt försämrat marknadsläge enligt ett stresstest som genomförts av den Europeiska bankmyndigheten (EBA). EBA:s stresstest lyfter fram många av SBAB:s styrkor ur ett kapital-, lönsamhets- och tillgångskvalitetsperspektiv.


Den 28 juli 2023 publicerade EBA resultaten från dess EU-omfattande stresstest. Den framåtblickande analysen täcker perioden 2023–2025 och undersöker motståndskraften hos finansiella institutioner för kraftiga störningar i omvärlden och ekonomin.

I EBA:s stresstest visar SBAB upp mycket stark kapitaltålighet och kapitalgenerering. I det ogynnsamma scenariot, med väldigt tuffa och konservativa antaganden för Sverige, beräknas SBAB:s kärnprimärkapitalrelation minska från 12,8 procent vid utgången av 2022 till 11,4 procent vid utgången av 2025.

De fullständiga resultaten av EBA:s stresstest finns att tillgå på dess hemsida: https://www.eba.europa.eu/.För mer information, vänligen kontakta:

Peter Svensén, CFO, SBAB. E-post: peter.svensen@sbab.se

Catharina Henriksson, Presschef, SBAB. Tel: 076-118 79 14. E-post: catharina.henriksson@sbab.se