AB Sveriges Säkerställda Obligationers delårsrapport för januari–juni 2023

AB Sveriges Säkerställda Obligationers (SCBC) delårsrapport för januari–juni 2023 har publicerats på sbab.se/IR.

Januari–juni 2023 (Januari–juni 2022)

  • Rörelseresultatet uppgick till 1 049 mnkr (1 037)
  • Räntenettot uppgick till 2 007 mnkr (1 878)
  • Kostnaderna uppgick till 711 mnkr (641)
  • Kreditförlusterna (netto) uppgick till 35 mnkr (9)
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 16,9 procent (15,9)
  • Samtliga upplåningsprogram har fortsatt högsta kreditbetyg från Moody’s


För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Jönsson, VD
Telefon: 08 - 614 38 22
E-post: fredrik.jonsson@sbab.se

Catharina Henriksson, Presschef, SBAB
Telefon: 076 - 118 79 14
E-post: catharina.henriksson@sbab.se