Andelen som väljer rörlig ränta är exceptionellt stor men trendskifte anas

Ny statistik från SBAB visar att 94 procent av bankens nya kunder valde rörlig ränta i juni. Det är en exceptionellt stor andel. Samtidigt är det en minskning med två procentenheter jämfört med i maj vilket kan tyda på ett trendskifte. 

Av SBAB:s statistik framgår att 94 procent av de nya kunderna valde rörlig ränta i juni. Endast två procent valde att binda sina lån och resterande valde att dela upp lånet och kombinera bunden och rörlig ränta (se diagram 1). Det innebär att andelen som valt rörlig ränta har minskat något sedan i maj då hela 96 procent valde rörlig ränta.

– Utifrån ett historiskt perspektiv så är det exceptionellt många nya låntagare som väljer rörlig ränta nu. Vi har fullt jämförbar statistik sedan januari 2020 och andelen som valt rörlig ränta har aldrig varit i närheten av de nivåer vi ser nu. Att något färre låntagare valde rörlig ränta i juni kan dock tyda på ett trendskifte, säger Linda Hasselvik, SBAB:s privat- och boendeekonom.

Valet av räntebindningstid påverkas bland annat av hur stor skillnad det för tillfället är mellan rörlig, det vill säga tre månaders bindningstid, och bunden ränta. I juni i fjol, när andelen som valde rörlig ränta började stiga brant, var skillnaden relativt sett stor. Den rörliga räntan låg till exempel på 2,32 procent medan tvåårsräntan låg på 3,86 procent. En skillnad på drygt 1,5 procentenhet. Att jämföra med att den rörliga räntan i juni i år låg på 4,67 procent och tvåårsräntan på 4,91 procent, det vill säga en skillnad på knappt 0,25 procentenhet.

– Att skillnaden mellan rörlig och bunden ränta minskat talar för att fler borde binda räntan. Att det inte sker i någon större utsträckning än är sannolikt en konsekvens av att hushållens optimism om ränteutvecklingen väger tyngre. Många kanske tror att den rörliga räntan kommer att sjunka i höst eller i början av nästa år och vill därför inte binda sig på den relativt sett höga räntenivå som nu råder, säger Linda Hasselvik.

Sett över en längre tidsperiod har den rörliga bolåneräntan i genomsnitt legat under de bundna räntorna. För hushåll som i första hand vill minimera räntekostnaden över tid har det därför varit fördelaktigt att välja rörlig ränta.

– Låntagare har historiskt sett fått betala en viss premie för att välja en bunden ränta. Utifrån det perspektivet är det väntat att många hushåll väljer rörlig ränta. Samtidigt kan hushåll som har små marginaler vara betjänta av att binda sina lån för att veta sin räntekostnad under en överskådlig tid. Det finns dock en risk för att just de hushållen upplever att de inte har råd att binda räntan nu, säger Linda Hasselvik.

– Det finns också skäl att lägga in en brasklapp. De senaste åren med pandemi, energikris och krig i Ukraina har lärt oss att den ekonomiska utvecklingen är svår att förutspå. Just nu finns tecken på att inflationen minskat men så sent som för ett par veckor sedan såg det till exempel ut som att det skulle kunna bli inbördeskrig i Ryssland. I ett sådant läge hade många hushåll som idag har rörlig ränta kunnat få det än tuffare, säger Linda Hasselvik.


OBS! Se länkad PDF här intill för diagram och datapunkter.


För mer information, vänligen kontakta:

Linda Hasselvik, Privat- och boendeekonom, SBAB. Tel: 070-561 21 47. E-post: linda.hasselvik@sbab.se

Catharina Henriksson, Presschef, SBAB. Tel: 076-118 79 14 . E-post: catharina.henriksson@sbab.se