Höjd sparränta och nya listräntor hos SBAB

SBAB höjer nu sparräntan för sina kunder med 0,25 procentenheter samt listräntorna för bolån med bindningstider mellan tre månader och fyra år, med 0,05–0,35 procentenheter. Förändringarna träder i kraft idag onsdag 5 juli.

Det är SBAB:s ambition att ha en följsamhet mellan bolåneräntor och upplåningskostnader, och samtidigt ta hänsyn till konkurrenssituationen. Som ett led i detta höjer banken idag listräntorna för bolån med bindningstider mellan tre månader och fyra år. Övriga lämnas oförändrade.

I samband med dessa justeringar, så höjer SBAB även sparräntan, för såväl privatkunder som företag och bostadsrättsföreningar, med 0,25 procentenheter. För privatkunder innebär det att den nya sparräntan hos SBAB blir 3,25 procent.

SBAB:s räntesättningsmodell för bolån gentemot kund är både enkel och tydlig. Någon komplicerad och tidskrävande förhandling om bolåneräntan finns inte på SBAB. Kundens bolåneränta utgår från listräntan där bostadens belåningsgrad och storleken på lånet avgör hur stort ränteavdrag som görs från listräntan. Kunden kan enkelt räkna ut vilken bolåneränta som erbjuds på sbab.se/bolanekalkyl.

I tabellen nedan framgår SBAB:s listräntor för bolån fr o m 230705.

Bindningstid

Förändring (procentenheter)

Ny listränta (%)

3 månader

+0,25

4,92

1 år

+0,35

5,27

2 år

+0,20

5,11

3 år

+0,15

4,88

4 år

+0,05

4,70

5 år

oförändrad

4,61

7 år

oförändrad

4,56

10 år

oförändrad

4,56


Besök gärna www.sbab.se för mer information om SBAB, bolån och sparande.


För mer information, vänligen kontakta:

Catharina Henriksson, Presschef, SBAB.

Telefon: 076-118 79 14. E-post: catharina.henriksson@sbab.se