Ny listränta börjar gälla idag

SBAB höjer listräntan för bolån med tre månaders bindningstid med 0,50 procentenheter. Förändringen träder i kraft idag måndag 8 maj.

Det är SBAB:s ambition att ha en följsamhet mellan bolåneräntor, inlåningsräntor och upplåningskostnader, med hänsyn tagen till konkurrenssituationen. Som ett led i detta höjer banken idag listräntan för bolån med tre månaders bindningstid. Övriga löptider lämnas oförändrade.

SBAB:s räntesättningsmodell för bolån gentemot kund är både enkel och tydlig. Någon komplicerad och tidskrävande förhandling om bolåneräntan finns inte på SBAB. Kundens bolåneränta utgår från listräntan där bostadens belåningsgrad och storleken på lånet avgör hur stort ränteavdrag som görs från listräntan. Kunden kan enkelt räkna ut vilken bolåneränta som erbjuds på sbab.se/bolanekalkyl.

I tabellen nedan framgår SBAB:s listräntor för bolån fr o m 230508.

Bindningstid

Förändring (procentenheter)

Ny listränta (%)

3 månader

+0,50

4,67

1 år

oförändrad

4,92

2 år

oförändrad

4,91

3 år

oförändrad

4,73

4 år

oförändrad

4,65

5 år

oförändrad

4,61

7 år

oförändrad

4,56

10 år

oförändrad

4,56

Besök gärna www.sbab.se för mer information om SBAB, bolån och sparande.


För mer information, vänligen kontakta:

Douglas Norström, tf Presschef, SBAB
Tel: 076-138 51 23
E-post: douglas.norstrom@sbab.se