Privatkunder får nu 3,00 % i sparränta hos SBAB

SBAB höjer sparräntan för privatkunder med 0,50 procentenheter. Förändringen träder i kraft onsdag 3 maj och gäller även företag och bostadsrättsföreningar.

Det är SBAB:s ambition att ha en följsamhet mellan bolåneräntor, sparräntor och upplåningskostnader med hänsyn tagen till konkurrenssituationen. Som ett led i detta och mot bakgrund av dagens styrräntebesked från Riksbanken, höjer SBAB nu sparräntan för privatkunder med 0,50 procentenheter.

- Den höjda sparräntan gäller både nya och befintliga kunder. Höjningen sker helt automatiskt och tillsammans med insättningsgarantin tycker vi att SBAB har ett mycket attraktivt sparerbjudande. Inte minst då i jämförelse med storbankerna, säger Mikael Inglander, VD, SBAB.

SBAB höjer samtidigt också inlåningsräntan för bostadsrättsföreningar och företag med 0,50 procentenheter enligt nedanstående tabell.

De nya räntorna börjar gälla 2023-05-03:

Kundkategori

Aktuell kundränta

Förändring (procentenheter)

Ny kundränta

Privatkund

2,50 %

+0,50

3,00 %

Ftg & Brf 0-25 mnkr

2,00 %

+0,50

2,50 %

Ftg & Brf 25-50 mnkr

2,50 %

+0,50

3,00 %

Ftg & Brf 50-200 mnkr

2,75 %

+0,50

3,25 %

Besök gärna www.sbab.se för mer information om SBAB, bolån och sparande.


För mer information, vänligen kontakta:

Douglas Norström, tf Presschef, SBAB

Tel: 076-138 51 23

E-post: douglas.norstrom@sbab.se