Höjd inlåningsränta för bostadsrättsföreningar och företag

SBAB höjer inlåningsräntan för större bostadsrättsföreningar och företag med 0,50 – 0,75 procentenheter. Förändringarna träder i kraft onsdag 12 april.

Det är SBAB:s ambition att ha en följsamhet mellan bolåneräntor, inlåningsräntor och upplåningskostnader, med hänsyn tagen till konkurrenssituationen. Som ett led i detta höjer banken nu inlåningsräntan för bostadsrättsföreningar och företag med insatt kapital överstigande 25 miljoner kronor.

Se SBAB:s inlåningsräntor för företag och bostadsrättsföreningar fr o m 230412 i tabellen:

Kundkategori

Förändring (procentenheter)

Ny inlåningsränta

Företag & Brf (0-25 mnkr)

oförändrad

2,00 %

Företag & Brf (25-50 mnkr)

+0,50

2,50 %

Företag & Brf (50-200 mnkr)

+0,75

2,75 %

Besök gärna www.sbab.se för mer information om SBAB, bolån och sparande.


För mer information, vänligen kontakta:

Douglas Norström, tf Presschef, SBAB

Tel: 076-138 51 23

E-post: douglas.norstrom@sbab.se